Rezervácia
x

Projekt

palgat-projekt.jpg

 

Cieľom projektu je vytvorenie moderného hotela, poskytujúceho komplexné služby počas celoročnej prevádzky. Týmto cieľom projektu zvýšujeme komfort poskytovaných služieb cestovného ruchu v regióne  Belianskych Tatier - Bachledovej doline s možnosťou aktívneho vyžitia sa návštevníkov počas celého roka.

Cieľ projektu sme zrealizovali rekonštrukciou a modernizáciou hotelových izieb, hotelových kúpeľní a sociálnych zariadení hotela.

Realizácia projektu podporila priamo rast konkurencieschopnosti regiónu v oblasti služieb cestovného ruchu s celoročným využitím a zároveň vytvára predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu z hľadiska jeho sociálnej dimenzie, nakoľko prispieva zároveň k rastu kvality života samotných obyvateľov regiónu vo vzťahu k zvýšeniu spotrebiteľskej sily priamo v regióne.

Zrealizovaním rekonštrukcie  a modernizácie časti hotelových izieb a kúpeľní spolu so sociálnymi zaradeniami hotela zvýšime komfort pre návštevníkov hotela počas celého roka.

Zároveň vytvárame synergický efekt v nadväznosti už na zrealizovanú čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu hotelovej časti desiatich izieb.

Pre návštevníkov Hotela Bachledka***Strachan je dôležité prepojenie poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb s rozmanitosťou a komplexnosťou doplnkových služieb s vysokou úrovňou kvality.

Zamestnaním mladých ľudí do 29 rokov prispievame k zníženiu nezamestnanosti a zabezpečujeme ich inklúziu do spoločnosti.

Realizácia projektu prispela k rozvoju aktivít žiadateľa v oblasti cestovného ruchu, pričom základom na úspešnú realizáciu sú dlhoročné skúsenosti žiadateľa v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu. Hotel má už svoju stabilnú špecifickú klientelu, ktorá zvýšenú kvalitu a úroveň ubytovacích služieb určite uvíta a bude ich využívať.

Vznikol doplnok k už existujúcim službám poskytovaným v regióne a rozšírila sa možnosť využitia priestoru aj pre iný segment návštevníkov ako doteraz. Komplexnosťou poskytovaných služieb v oblasti športovej zábavy, relaxu a využitia voľnočasových aktivít a kvality všetkých služieb sa žiadateľ výrazne líši od iných poskytovateľov doplnkových služieb v regióne.